BERÄTTELSER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

På Fenix ger vi ut svenska böcker som översätts till arabiska och arabiska originalböcker. Fenix ska vara en brygga mellan två kulturer. Om man har kommit hit från ett annat land vill vi att man ska känna sig stolt över sitt ursprung och välkommen till Sverige. Vi startar hösten 2018 med Lätt att läsa-böcker, parallellspråkiga bilderböcker och kapitelböcker med svensk sammanfattning. Lätt att läsa-böckerna är genomtänkta i allt, som t ex meningsbyggnad, illustrationsgrad, kapitelindelning, ordval, typsnitt och kapitelindelning. I de arabiska böckerna har vi förutom detta även fokuserat på att genomgående förse texten med diakritiska tecken, allt för att underlätta för nybörjarläsaren. Våra Lätt att läsa-böcker finns även på svenska, utgivna av Bonnier Carlsen. Höstens bilderböcker är arabiska original från Majdalawi Masterpieces med svensk parallelltext. Böcker att läsa tillsammans. Våra kapitelböcker är också arabiska original från Majdalawi Masterpieces. De passar den som knäckt läskoden. Vi har lagt till en svensk sammanfattning för att även den som inte talar arabiska ska veta vad boken handlar om.